Oferta

Compta oferuje wyspecjalizowane usługi księgowe, usługi z zakresu opracowania dokumentacji wewnętrznej oraz elektronicznej archiwizacji danych.
W zależności od Państwa potrzeb oraz oczekiwań usługi te możemy świadczyć kompleksowo lub w wybranym tylko zakresie.
Zapewniamy prowadzenie Państwa spraw zgodnie z najwyższymi standardami, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości oraz prawa pracy.
Ponadto nasi klienci mają do dyspozycji indywidualnego opiekuna, który zapewnia im kompetentną pomoc i wsparcie w zakresie realizowanych usług.

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie pełnej księgowości.
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów.
 • Konsultacje oraz doradztwo: księgowe i organizacyjne, w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej (z uwzględnieniem kwestii formalnych i finansowych).
 • Sporządzanie analiz finansowych, kontroling firmy, kalkulacje kosztów, raporty.
 • Opracowywanie symulacji wyników finansowych i podatkowych.
 • Pomoc w sprawie kwalifikowania kosztów i optymalizacji płaconych podatków.
 • Wyrywkowe kontrole w siedzibie firmy.

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • Prowadzenie akt osobowych, kart urlopowych, kart zasiłkowych, rozliczenia zwolnień lekarskich i urlopów.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy (godziny pracy, urlopy, chorobowe, nieobecności, nadgodziny).
 • Przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy.
 • Przygotowanie zgłoszeń, zmian, korekt i wyrejestrowań do ZUS właścicieli, pracowników, zleceniobiorców i innych umów cywilnoprawnych (ZFA, ZPA, ZUA, ZZA, ZCZ, DRA).
 • Przygotowanie dokumentów w momencie przyjmowania i zwalniania pracownika.
 • Przygotowanie listy płac (obliczenie składek ZUS, podatków, obciążeń, dodatków, premii, nadgodzin).
 • Przygotowanie deklaracji: ZUS DRA + załączniki, PIT-4, PIT-8A, 
 • Przygotowanie informacji rocznych PIT-11/8, IFT.
 • Przygotowanie rozliczenia rocznego PIT-40.

Usługi dodatkowe:

 • Opracowania Zakładowych Planów Kont, Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, Regulaminów funkcjonowania Zarządów oraz Rad Nadzorczych, Instrukcji gospodarki kasowej, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji gospodarki magazynowej.
 • Przygotowanie dokumentacji i wniosków kredytowych oraz innych analiz.
 • Przygotowanie dokumentacji i wniosków do Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Sporządzanie pozostałych deklaracji i sprawozdań nie wchodzących w zakres miesięcznej obsługi księgowej ( PCC, PIT-8C, PIT-8A, Sprawozdania NBP).
 • Prowadzenie ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo.
 • Każdorazowy dojazd do klienta po odbiór dokumentacji (powyżej normy ustalonej w umowie).

Usługi archiwizacyjne - archiwizacja elektroniczna:

 • Przechowywanie, przetwarzanie oraz zarządzanie dokumentacją elektroniczną.
 • Udostępnianie dokumentów z archiwum elektronicznego przez internet.
 • Porządkowanie, składowanie i udostępnianie na zamówienie dokumentów papierowych.