Usługi dodatkowe

Rodzaj usługi Cena jednostkowa netto bez VAT:

Inne usługi:

 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont
 • Opracowanie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
 • Opracowanie Regulaminów funkcjonowania Zarządów, Rad Nadzorczych
Od 1000,- zł
 • Opracowanie instrukcji gospodarki kasowej
 • Opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Opracowanie instrukcji gospodarki magazynowej

Od 500,- zł

Przygotowanie dokumentacji wniosków kredytowych i innych analiz:
 • Sporządzenie wniosków kredytowych dla pełnych ksiąg rachunkowych
 • Sporządzenie wniosków kredytowych dla ksiąg przychodów i rozchodów

W przypadku bardziej skomplikowanych wniosków kredytowych, wniosków o dotacje lub inne analizy płynności finansowej honorarium ustalane jest za roboczogodziny poświęcone na realizację zlecenia

Od 600,- zł

Honorarium za przygotowanie stosownej dokumentacji i wniosków:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – cena za 1 szt.
 • Zaświadczenie z ZUS – cena za 1 szt.
50,- zł szt. + opłaty urzędowe
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych – cena za 1 szt.
50,- zł szt.
 • Sporządzanie innych pozostałych deklaracji i sprawozdań nie wchodzących w zakres miesięcznej obsługi księgowej ( PCC, PIT-8C, PIT-8A, Sprawozdania NBP, ... ) – cena za 1 szt.
Od 100,- zł szt. + opłaty urzędowe
 • Prowadzenie ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo – cena za 1 godz.
Od 150,- zł godz.
 • Każdorazowy dojazd do Klienta po odbiór dokumentacji powyżej normy ustalonej w umowie
50,- zł